دعوت به همکاری


بنیاد بین المللی مسلمانان ژاپنی مفتخر است از میان مترجمان مجرب و متخصص در زبان های مختلف دعوت به همکاری نماید.


بنیاد بین المللی مسلمانان ژاپنی مفتخر است از میان مترجمان مجرب و متخصص در زبان های مختلف دعوت به همکاری نماید. مترجم محترم باید در یکی از زبان ها سابقه ترجمه داشته باشد از افراد واجد شرایط زیر دعوت می‌شود به تیم «بنیاد بین المللی مسلمانان ژاپنی» بپیوندند

ارسال نظر به این مطلب